Zawsze chcieliśmy pomagać tym, którzy tego potrzebują i to robiliśmy na tyle na ile byliśmy w stanie. Dlaczego więc nie robić tego bazując na prowadzonej działalności. Tak oto zaczęliśmy wspierać Polską Akcję Humanitarną i ich PAJACYKA. Wiele dzieci wciąż jest niedożywionych. Wiele rodzin ma na tyle dużo, aby nie dostać wparcia socjalnego i za razem tak mało, aby nie móc zapewnić dzieciom właściwego posiłku, tak potrzebnego do prawidłowego rozwoju. Kupując więc produkty w sklepie Domowego Montessori wspierasz AKCJĘ PAJACYK, ponieważ cześć tego co zarobimy przekazujemy na ich rzecz.

Na koniec WRZEŚNIA 2018 od początku naszego wspierania przekazaliśmy łącznie 524,53 zł.

Dzięki temu RAZEM ufundowaliśmy już 131 posiłki!

Jednak to nie wszystko. Bezpośrednio też możesz ufundować posiłek a wystarczy że:

Więcej o innych sposobach wspierania i o samej akcji dowiesz się bezpośrednio z ich strony.