Zwroty i reklamacje

Szczegóły zasady odstąpienia od umowy oraz reklamacji zostały opisane w Regulaminie.

Zwroty

-

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów albo od chwili zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

-

Informacje o zwrocie można przekazać poprzez:

a) jednoznaczne oświadczenie - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną;

-

Wykorzystanie formularza lub systemu zwrotu usprawni proces zwrotu. Aby dokonać zwrotu poprzez system należy przeprowadzić następujące kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta.

2. Przejdź do historii zamówień.

3. Wybierz zamówienie, którego ma dotyczyć zwrot.

4. Wybierz produkt, który chcesz zwrócić. W polu opisu podaj podaj przyczynę zwrotu lub napisz, że zwracasz bez podawania przyczyny.

5. Kliknij "Zwróć towar".

6. Oczekuj na e-mail z informacją, że Sprzedawca oczekuje na paczkę.

7. Zaloguj się ponownie do swojego konta, w zakładce "Moje zwroty" pojawi się w kolumnie "Wydruki" dokument, który należy pobrać, wydrukować i dołączyć do przesyłki - ułatwi to identyfikację przesyłki Sprzedawcy.

8. Zapakuj i wyślij produkt do Sprzedawcy (koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Konsument).

9. Oczekuj na e-mail z informacją, czy zwrot został zaakceptowany.

10. Po akceptacji oczekuj na zwrot środków.

-

Pamiętaj! 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

-

Reklamacje

-

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad; 
2) żądać usunięcia wady;
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

-

Informacje o reklamacji produktu można przekazać poprzez:

a) jednoznaczne oświadczenie - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną;

-

Wykorzystanie formularza lub systemu zwrotu usprawni proces reklamacji. Aby dokonać reklamacji poprzez system należy przeprowadzić następujące kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta.

2. Przejdź do historii zamówień.

3. Wybierz zamówienie, którego ma dotyczyć reklamacja.

4. Wybierz produkt, który chcesz reklamować. W polu opisu podaj podaj przyczynę reklamacji oraz podaj swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.

5. Kliknij "Zwróć towar".

6. Oczekuj na e-mail z informacją, że Sprzedawca oczekuje na paczkę.

7. Zaloguj się ponownie do swojego konta, w zakładce "Moje zwroty" pojawi się w kolumnie "Wydruki" dokument, który należy pobrać, wydrukować i dołączyć do przesyłki - ułatwi to identyfikację przesyłki Sprzedawcy.

8. Zapakuj i wyślij produkt do Sprzedawcy (koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Konsument). 

9. Oczekuj na e-mail z informacją, o rozpatrzeniu reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.